Hodepine

Har du stadig hodepine som bare ikke gir seg? Vurder FysiOn!

Med 19 års erfaring og bruk av gjennomprøvde metoder, tar vi hodepinen på alvor. Vi implementerer den nyeste forskningen i våre terapier for å sikre at du får behandlingen som gir best effekt. Enten det er spenningshodepine, migrene eller cervikogen hodepine (‘nakkehodepine’) – FysiOn tilbyr behandlingen. Ønsker du også en løsning for din vedvarende hodepine? Ta kontakt med vår spesialist.

HIT-6

Kan manuellterapi hjelpe mot hodepine?

De som lider av hodepine opplever ofte samtidig nakkesmerter, ømfintlighet i nakkeregionen, fremovervendt hodestilling og begrenset bevegelighet i nakken. Smerter som utløses ved manuell undersøkelse av øvre nakke ledd og muskeltriggerpunkter, gjenspeiler smertemønsteret ved hodepine. Tilgjengelige data tyder på at øvre nakke kan være involvert i spenningshodepine, migrene, og cervikogen hodepine.

Hva du kan forvente på din første avtale?

I den første timen vil vi gjennomgå din medisinske historie og symptomer for å identifisere eventuelle alvorlige underliggende tilstander. Deretter vil du gjennomgå en klinisk undersøkelse. Undersøkelsen vil bestå av inspeksjon av kroppsholdning og bevegelsesmønster, testing av leddbevegelighet, myofasciell undersøkelse av muskel- og bløtvev samt vurdering av motorisk kontroll. Basert på funnene vil du motta relevant manuell behandling, øvelser og råd for å behandle din tilstand og forbedre din funksjon.

Forklare hodepine

Hva slag behandling kan du forvente hos FysiOn?

Metoden for å vurdere og behandle stivhet i øvre nakke kan bidra til å utløse hodepine. Tilnærmingen går ut på å påføre forsiktig, vedvarende trykk på leddene i de øvre tre nakkesegmentene. Dersom stivhet i ett eller flere av disse segmentene forårsaker hodepine, kan de vanlige hodesmertene reproduseres midlertidig inntil teknikken avsluttes. Reproduksjon og opphør av smertene er en god indikator på vellykket behandling. Denne metoden gir mulighet for å identifisere og behandle underliggende årsaker til hodepine knyttet til stivhet i øvre nakke. Behandling for å håndtere hodepine kan bestå av mobilisering eller manipulering av øvre nakken, bløtvevsintervensjoner og øvelser rettet mot nakken.

Nakke behandling

Hvor lenge kan behandlingen vare?

Man kan forvente bedring innen 4-5 behandlinger. Hvis ikke, avbrytes behandlingen. Innledningsvis er det nyttig å bli sett 3-4 ganger i løpet av de første 10 dagene, deretter blir øktene mer spredt etter hvert som du forbedrer deg og klarer deg selv. Selv om vellykkede utfall ikke kan garanteres, opplever de fleste betydelig reduksjon, om ikke full løsning, av sine tilbakevendende hodepiner på lang sikt.